balby@beograd.com

Copyright © 2015 www.balby.com All rights reserved.

VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa da pri unošenju vrednosti u programe decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istočno evropsko setovanje kao zarez.

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

Proračun  koeficijenta  armiranja za pravougaoni presek

(programirano prema tablicama za proračun loma po betonu)

kl- vrednosti iz tablica (manja vrednost)

kd- vrednosti iz tablica (veća vrednost)

ml - odgovarajuća vrednost koeficijenta armiranja iz tablica za odgovarajuće kl

md - odgovarajuća vrednost koeficijenta armiranja iz tablica za odgovarajuće kd

 

Koeficijent k:
 

kl
kd
ml
md
Traženi koeficijent armiranja  (mi)