balby@beograd.com

Copyright © 2015 www.balby.com All rights reserved.

VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa da pri unošenju vrednosti u programe decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istočno evropsko setovanje kao zarez.

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

 

A)   Program za određivanje funkcionalne zavisnosti infiltracione brzine od

       koeficijenta filtracije zrnastog materijala:

 

                                         Vinf= f(K)

 

Pbdrdi02b.gif (53907 bytes)

 

Tabela sa prikazom orijentacionih koeficijenata filtracije za različita zemljišta

 po ruskim autorima V. I. Aravin i S. N. Numerov

 

No

Vrsta - karakteristika zemljišta

Koeficijent filtracije (m/s)

1.

Krupan šljunak sa oblucima

1 x 10E-3

2.

Krupan šljunak sa primesama peska

(1 - 2) x 10E-3

3.

Krupnozrni pesak

(1 - 5) x 10E-4

4.

Sitnozrni i prašinasti pesak

(1 - 2) x 10E-5

5.

Peskovita glina

(0.1 - 2) x 10E-5

6.

Čvrsto zbijeni peskoviti materijali

(1 - 5) x 10E-6

7.

Peskoviti humusni materijal sa velikim primesama gline

1 x 10E-6 i manje

8.

Čista glina

1 x 10E-8 i manje

 VAŽNA NAPOMENA: Brzina filtracije kod sporih filtera iznosi 2 - 10 m/dan

 odnosno preračunato u m/h 0.08 m/h do 0.4 m/h

 

Unesi vrednost za koeficijent  filtracije - K(m/s)

 

Maksimalna infiltraciona brzina - Vinf-max (m/s) iznosi 

Srednja  infiltraciona brzina - Vinf-sr (m/s) iznosi

Minimalna  infiltraciona brzina - Vinf-min (m/s) iznosi 

Konvertovana vrednost za srednju satnu brzinu infiltracije - Vinf-sr* (m/h)

 

 

B)  Program za određivanje količina infiltrirane vode (Q), odnosno infiltracione

      povrsine (F), uz uslov da je usvojena srednja brzina infiltracije Vinf > 0.1 m/h,

      odnosno za vrednosti koeficijenta infiltracije K < 1.75*10-3

 

 

Količina infiltrirane vode koja se naliva preko infiltracione površine, određuje se u odnosu  na usvojenu vrednost  srednje brzine infiltracije:

                                                                   Qinf= Vinf * F

 Određivanje količina infiltrirane vode koja se naliva preko infiltracione povrine, za srednje  brzine infiltracije Vinf > 0.1 m/h moze se odredjivati u odnosu na usvojenu  vrednost srednje brzine infiltracije preko dole prikazanih dijagrama.

pbdrDi01b.gif (42325 bytes) 

Za rad u ovom delu programa neophodno je na bazi proračunate srednje satne brzine

infiltracije iz prvog dela programa - Vinf-sr*(m/h).

Usvojiti za proračun vrednost jednu od najbližih predloženih srednjih brzina infiltracije sa dijagrama.

(Vinf-sr*- 0.005 m/h, 0.01 m/h, 0.02 m/h, 0.03 m/h, 0.04 m/h, 0.05 m/h, 0.06 m/s, 0.08 m/h ili 0.1 m/h)

 

Usvojite vrednost jednu od najbližih predloženih srednjih brzina infiltracije sa dijagrama

(Vinf-sr*- 0.005 m/h, 0.01 m/h, 0.02 m/h, 0.03 m/h, 0.04 m/h, 0.05 m/h, 0.06 m/s, 0.08 m/h ili 0.1 m/h)

 

a) POZNATA JE RASPOLOŽIVA POVRŠINA INFILTRACIJE

 

Usvojena   srednja satna brzina infiltracije sa dijagrama - Vinf-sr* (m/h)

Unesi vrednost površine za infiltraciju - F (m2) 

 

Kapacitet infiltracije iznosi - Q (l/s)

 

b) POZNAT JE POTREBAN KAPACITET INFILTRACIJE

 

Usvojena   srednja satna brzina infiltracije sa dijagrama - Vinf-sr* (m/h)

Unesi vrednost za traženi kapacitet infiltracije - Q (l/s)

 

Površina za infiltraciju iznosi - F (m2)