balby@beograd.com

Copyright © 2015 www.balby.com All rights reserved.

VAŽNO UPOZORENJE !!!!

Vodite računa da pri unošenju vrednosti u programe decimalnu tačku unosite na način kako je to vašim sistemom definisano i to: za US setovanje tačka a za istocno evropsko setovanje kao zarez.

 

PRORAČUN SE MOŽE OBAVITI SA MOBILNOG TELEFONA!!!

 

WGS u YU-GK Transforamcija koordinata iz WGS84 u YU Gaus-Krigerov sistem
Kodirao 1.9.2001. S. Maksimović

WGS: (N) Geograf.Širina  (40 - 50 Stepeni sa decimalom)
WGS: (E) Geograf.Dužina (15 - 27 Stepeni sa decimalom)
 

YU Gaus-Kriger Koordinate X
YU Gaus-Kriger Koordinate Y
YU-Bessel Geog.Šir (Step. sa dec.)
YU-Bessel Geog.Duž (Step. sa dec.)

YU-Bessel Geografska Širina

Stepeni Minuta Sekundi

 

YU-Bessel Geografska Dužina

Stepeni Minuta Sekundi