balby.gif (11241 bytes)

 balby@beograd.com

Copyright 2003 www.Balby.Com All rights reserved.

 

 

 

 

Prerada komunalnih otpadnih voda, tehnolosko tehnicki prikaz i kriticki oscrt rada karakteristicnih postojecih objekata, davanje optimalnog predloga sistema - objekata za preradu komunalnih otpadnih voda, sa aspekta zastite voda, vazduha i zamljista, naseljenih mesta Republike Srbije - Beograd 1999, Obradjivac teme BALBY INTERNATIONAL

Savremeni pristup kod odredjivanja zone sire, uze i neposredne zastite tipskih izvorista podzemnih voda Republike Srbije  Beograd 1999, Obradjivac teme BALBY INTERNATIONAL

Zastita izvorista podzemnih voda sa aspekta ocuvanja njihovog kapaciteta  Beograd 2000, Obradjivac teme BALBY INTERNATIONAL

Dinamika podzemnih voda - Prof. Dr. Milenko Pusic, dipl. inz. hidgeol. - Beograd 2000 - Koizdavac BALBY INTERNATIONAL

Uticaj ambijentalnih parametara na proragaciju akcedentno emitovanih aerozagadjivaca - Miroslav Milovanovic, dipl. inz. tehn. - Izdavac BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2002 Sveska 1. Aerozagadjenje i propagacija polutanata u atmosferi

Sveska 2. Analiza hemijkog akcidenta na cevovodu za spoljni transport CO.

Sveska 3. Analiza hemijskog akcidenta na cisterni za skladistenje CH3OH.

Sveska 4. Analiza hemijskog akcidenta na rezervoaru za skladistenje CH3COOH

Vodosnabdevanje Backe Palanke juce - danas - sutra Koobradjivac teme BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2004

Beogradsko izvoriste podzemnih voda - bunari sa horizontalnim drenovima - Teorija, praksa problemi eksploatacije, opadanje izdasnosti, zone kolmiranja, regeneracija drenova, predlozi revitalizacije izvorista Izdavac BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2005

Povecanje kapaciteta izvorista podzemnih voda primenom infiltracionih bazena - Izdavac BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2006

Osnovi hidrotehnike u sumarstvu - Primeri iz teorije i prakse - Delovi nastave i vezbanja u periodu 1997. do kraja 2000, godine na Sumarskom fakultetu u Beogradu, predmet "Hidrologija sa hidraulikom" Izdavac BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2006

Wells with horizontal drains - Theory, practice, calculation example -  BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2009

Bunari sa horizontalnim drenovima - Teorija, praksa, primeri proracuna - Izdavac BALBY INTERNATIONAL - Beograd 2009

PUBLIKACIJA za Skupstnu opstine Kikinda - 2005 - Obradjivac BALBY INTERNATIONAL